Ipsylon - pracownia analiz społecznych

Czym się zajmujemy

Oferujemy kompleksowe wsparcie w realizacji projektów badawczych, nakierowanych na poznanie opinii społecznej, począwszy od pomocy w zdiagnozowaniu problemów badawczych, poprzez określenie metod i technik badawczych, dobór próby, aż po realizację badania i szczegółową analizę uzyskanych wyników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta włączamy się także w realizację wybranych etapów procesu badawczego.

Jak działamy

Metody badawcze

Desk research

Jest metodą pozwalającą na zdobycie potrzebnej wiedzy, w oparciu o dane, które już istnieją

Zobacz więcej

Badania kwestionariuszowe

Prowadzone są w oparciu o uporządkowany i jednakowy dla wszystkich zestaw pytań.

Zobacz więcej

FGI

Badanie w formie dyskusji prowadzonej przez moderatora z grupą respondentów mających wiedzę w zakresie analizowanej problematyki badawczej.

Zobacz więcej